Voimaantumispaikka Zona

Uutisia

Riisiä kuppiin vai perunaa lautaselle - ravitsemussuosituksia maailmalta

Posted on April 2, 2015 at 5:15 PM


Oletko tietoinen, miksi virallisia ravitsemussuosituksia laaditaan? Kansallisten ravitsemussuositusten tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja ennaltaehkäistä elintapasairauksia, kuten sydänsairauksia,  syöpää ja tyypin 2 diabetesta. Nykyaikaisissa suosituksissa erityistä huomiota kiinnitetään ruokavalion laatuun kokonaisuutena sekä ravinnon ja terveyden yhteyteen. Aiemmin suositusten tavoitteena oli ehkäistä erilaisia ravitsemuksen puutostiloja. Näiden väestötason suositusten lisäksi laaditaan erillissuosituksia esimerkiksi imeväis- ja leikki-ikäisille lapsille, odottaville ja imettäville äideille, ikääntyneille ja laitoshoidossa oleville.

Muutama vuosi sitten ravintovalmentajakoulutuksessa laatimani opinnäytetyö tarjoaa katsauksen ravitsemussuosituksiin 28 eri maassa. Näiden kansallisten ravitsemussuositusten vertailuun otin lisäksi mukaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n sekä Harvardin yliopiston ravitsemussuositukset. Eri maiden ravitsemussuosituksissa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta mielenkiintoisia erojakin löytyy niihin tarkemmin perehtyessä. Varsinainen suositusten vertailu alkaa sivulta 11 ja tutkielman lopusta löytyvät suositusten vertailut havainnollisessa taulukkomuodossa. (Huom! Tutkielman tekovaiheessa uudet suomalaiset ravitsemussuositukset olivat vielä työn alla ja pohjoismaiset suositukset luonnosvaiheessa).

 

Outi Atkinin opinnäytetyö (2012):  Riisiä kuppiin vai perunaa lautaselle? Ravitsemussuosituksia maailmalta.

KUVA: Ruoan ja ravitsemuksen mortteli. Dominikaaninen tasavalta.

Categories: None